Oszczędzaj, chroniąc środowisko! - Aktualności - Grafikus

Zaufaj jakości i doświadczeniu
Wybierz język
Aktualności

Grafikus

Oszczędzaj, chroniąc środowisko!

Projekt „3 x Środowisko” – „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska” został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Naszym podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wykorzystywaniu energii, wody, papieru i innych surowców. Zachęcamy, by oszczędzać, jednocześnie chroniąc środowisko.

 

http://www.3xsrodowisko.pl/uploads/pics/cele_projektu.png

 

Często niewielkie zmiany codziennych procedur, zmiana umów z dostawcami, np. energii może spowodować, że zużycie tego surowca będzie mniejsze, przy zachowaniu tego samego poziomu usług lub jakości produktów. To oznacza, że działania proekologiczne mogą być równoznaczne z oszczędzaniem – do tego chcemy przekonać polskie firmy z sektora MŚP.

Działania proekologiczne są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, która w 2008 r. wytyczyła ambitne cele:

  • zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
  • zmniejszenie zużycia energii o 20%
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20%.

Cele te mają być osiągnięte do roku 2020. Do ich realizacji konieczny jest aktywny udział wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP.

Celem projektu jest wzrost świadomości pracowników sektora MŚP w zakresie działań proekologicznych oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Nasze działania koncentrujemy na sektorze MŚP

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi w Polsce 99% wszystkich firm i zatrudnia 9 mln osób. Ich wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych jest bez wątpienia ogromny.

Jak będzie przebiegać realizacja projektu? Działania w projekcie skoncentrowane są wokół 3 kampanii:

W trakcie projektu zostaną opracowane materiały, które będą merytorycznym wsparciem dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzaniem zmian w swoich organizacjach. Naszym głównym produktem będzie Pakiet ekologiczny.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska – koordynatora projektu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” i Związkiem Rzemiosła Polskiego, w okresie od 1.10.2013 r. do 30.04.2016 r

 

więcej na stronie:http://www.3xsrodowisko.pl

 

Załączniki do strony

Nasi dostawcy