Zakres wykonywanych prac:

  • instalacje urządzeń oraz ich serwis (gwarancyjny oraz pogwarancyjny)
  • szkolenia z zakresu związanego z produktami oferowanymi przez firmę
  • wykonywanie profili barwnych 
  • doradztwo techniczne

Zgłaszanie napraw i reklamacji:

  • zlecenia są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień z załączonego Zlecenia Naprawy
  • jedynie w przypadku awarii krytycznych dopuszczalne jest rozpoczęcie procedury po przyjęciu zgłoszenia telefonicznego
  • za awarię krytyczną uważa się awarię, skutkiem której dochodzi do całkowitego zatrzymania linii technologicznej
  • zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy serwisu – faksem lub pocztą elektroniczną w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00
  • zgłoszenie musi zawierać: nazwę zgłaszającego, telefon kontaktowy, typ i numer maszyny oraz krótki opis najważniejszych objawów
  • w celu uniknięcia nieporozumień prosimy o dokładne wypełnienie Formularza Zlecenia Naprawy

do góry