Oprogramowanie do planowania produkcji

Flekso - opakowania giętkie

W celu wsparcia menedżerów produkcji/zasobów ludzkich w planowaniu zleceń/zadań produkcyjnych i realizacji terminów dostaw, firma Sistrade opracowała narzędzie o nazwie Sistrade® Print Planowanie. Narzędzie to, jako dane wejściowe ma potwierdzone zlecenia produkcyjne i jako dane wyjściowe zaplanowane zlecenia produkcyjne. Zarówno w przemyśle jak i usługach narzędzie to pomaga firmie/organizacji programować, kontrolować i planować działania dla każdego z zasobów.

Właściwości:

 
  • główny plan produkcji/usług
  • planowanie zleceń produkcyjnych i/lub zamówień/zadań
  • integracja planowania z magazynem/poziomem usług
  • wizualizacja zleceń produkcyjnych/zadań na wykresie Gantta
  • wykres obciążeń w układzie tabelarycznym lub graficznym
  • ocena zdolności maszyn/zasobów ludzkich
  • integracja z zarządzaniem zasobami i konserwacją urządzeń

do góry