Polityka prywatności serwisu http://www.grafikus.com.pl/
z dnia 26.05.2018
 

Informacje podstawowe

 1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie http://www.grafikus.com.pl/ jest GRAFIKUS – Systemy Graficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040206.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
 4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@grafikus.com.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących funkcji:
  1. utworzenie i obsługa konta użytkownika, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługi Konta użytkownika oraz realizacji Newslettera;
  2. kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Fakultatywnie istnieje również możliwość podania za pomocą formularza kontaktowego nazwy firmy.
  3. subskrypcji Newslettera.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:
  1. w przypadku utworzenia i obsługi konta użytkownika w serwisie - art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) RODO;
  2. w przypadku nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu pytanie - art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;
  3. w przypadku marketingu produktów własnych w postaci usługi Newslettera - art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO w przypadku użytkowników nieposiadających konta użytkownika w serwisie lub art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO w przypadku użytkowników posiadających konto użytkownika w serwisie, dla których subskrypcja Newslettera jest dopełnieniem funkcjonalności konta użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza. Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
 6. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państwa trzeciego.

Polityka „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
  2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
  3. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
 3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
  1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
  2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
  3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
  4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
  5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
 4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
 5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 2. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
 2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.
do góry